Tezler

Görüntü:
Sıralama:
Aile Şirketlerinde Değişimin Önündeki Engeller ve Kurumsallaşamama

KONU : AİLE ŞİRKETLERİNDE DEĞİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE KURUMSALLAŞAMAMA

YAZAN : ALİ AYDIN

GİRİŞ : 1960’lı yıllardan itibaren rekabetin artmaya başlaması işletmeleri arayışlara ve buna bağlı olarak değişim ve yeniliklere yöneltmiştir. İşletmeler için mevcut durumun korunması ...

Etkin Zaman Yönetimi

KONU : ETKİN ZAMAN YÖNETİMİ

YAZAN : BARIŞ ÇETİNKAYA

GİRİŞ : Zaman geri alınması mümkün olmayan bir kaynaktır. Gerçekten zamandan tasarruf sağlamak, yaşamdan tasarruf sağlamaktır. Tüketilen zamanın geri döndürülmesi, satın alınması mümkün değildir. Zamanın ...

Tek Düzen Hesap Planı ve Uluslararası Finansal Raporlama Sistemine Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Mali Analizindeki Farklılıklar

KONU : TEK DÜZEN HESAP PLANI VE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA SİSTEMİNE GÖRE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARIN MALİ ANALİZİNDEKİ FARKLILIKLAR

YAZAN : KORCAN KEZER

GİRİŞ : AB uyum sürecinde ilerleyen Türkiye için uluslararası piyasalardan fon temini konusu güncel konuların başında gelmektedir. AB Komisyonu´nun iç pazar ve hizmetlerden sorumlu üyesi Charlie McCreevy, Komisyon´un Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri´nin ...

Sinerji ve Kültürel Sinerji Yönetimi

KONU : SİNERJİ VE KÜLTÜREL SİNERJİ YÖNETİMİ

YAZAN : OYTUN BİREN

GİRİŞ : Değişime uyum, kaynak kıtlığı, maliyetlerin azaltılması, zaman ve mekan sınırlarının azalması gibi iç ve dış faktörlerden dolayı belirlenen hedeflere ulaşmak isteyen işletmeler, ...

Kamu Hastanelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi

KONU : KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

YAZAN : MURAT ÜNLÜTÜRK

GİRİŞ : Bu tez çalışmasında tedarik zinciri yönetimi ve kamu hastanelerinde gerçekleştirilen tedarik zinciri yönetimi uygulamaları ele alınmaktadır. Buna göre hastanelerin hizmetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duydukları malzeme ...