Sinerji ve Kültürel Sinerji Yönetimi

Sinerji ve Kültürel Sinerji Yönetimi

KONU : SİNERJİ VE KÜLTÜREL SİNERJİ YÖNETİMİ

YAZAN : OYTUN BİREN

DANIŞMAN : YRD. DOÇ. DR. MURAT AYAN

GİRİŞ : Değişime uyum, kaynak kıtlığı, maliyetlerin azaltılması, zaman ve mekan sınırlarının azalması gibi iç ve dış faktörlerden dolayı belirlenen hedeflere ulaşmak isteyen işletmeler, yeni yönetim yaklaşımlarına başvurmaktadır. Başvurulan yeni yaklaşımlarda teknoloji, üretim süreci ve finansal varlıklar kadar insan kaynaklarına da önem verildiği görülmektedir. Her işletme için değişen kritik başarı faktörleri arasında; kültür, insan davranışlarını anlama ve yönlendirme, sinerji farklı kültürlerden pozitif çıktılar elde edebilme potansiyelinden dolayı önem kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle kültürel sinerji yönetimi dikkat çeken yaklaşımlar arasında yer almaktadır. Kültürel sinerji yönetiminin işletme performansı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla hazırlanan bu çalışma, teori ve uygulama olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

Dosya Adı: tez-sinerji-ve-kulturel-sinerji-yonetimi-oytun-biren.pdf
Dosya Boyutu: EMPTY
Dosya Tipi: application/pdf
Görüntüleme: 4446 Görüntüleme
Oluşturulma Tarihi: 25-10-2016
Son Güncelleme Tarihi: 25-10-2016