Davranış Bilimleri Lisans Programı

Davranış Bilimleri Lisans Programımız Açılmıştır

Davranış Bilimleri Lisans Programımız ile hayallerinizi ertelemeyin.

Bilgi Talep Et

Davranış Bilimleri Lisans Tamamlama / Lisans Programı

 

  • 20 Yaşın üzerindeyseniz
  • Lise ya da Önlisans mezunu iseniz

 

Programlarımız içine yeni eklenen Davranış Bilimleri lisans tamamlama ve lisans programlarımıza kayıt olabilirsiniz.
Mezun olmak için 20 ders ile 20 projeyi tamamlamanız, 1 mezuniyet tezini vermeniz ve 12 seminere katılmanız yeterlidir.

Davranış Bilimleri 4 farklı anabilim dalını (Psikoloji- Sosyoloji- Felsefe-Antropoloji)
bir başlık altında toplayan ve içine yönetimsel dersleri ekleyen çok yönlü bir programdır.

Psikoloji: İnsan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. Psikoloji derslerinde öğrencilerimizin psikolojinin temel kavramlarını tanıması, psikolojinin amaçlarını, kalıtım çevre ilişkisini, psikolojik gelişim aşamalarını, bilinç, algı, dikkat, öğrenme, hafıza, dil gelişimi ve davranışların kaynakları gibi konularda bilgi sahibi olması hedeflemektedir.

Sosyoloji: Toplum Bilim olarak ta adlandırılan,toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalıdır. Sosyoloji derslerinde öğrencilerimizin sosyolojinin anlamını, tarihini, bireyin içinde bulunduğu toplumu tanımasını ve o toplumda onu etkileyen temel konuları toplumsal sistem, toplumsal statü ve toplumsal gelişmeyi öğrenmesi hedeflenmektedir.

Felsefe: Bilgelik arayışı, bilgiyi sevmek, araştırmak ve peşinde koşmak anlamlarına gelen felsefe “Düşünce Sanatı” olarak ta ifade edilir. Felsefe derslerinde öğrencilerimizin bilimsel düşüncenin tarihsel gelişimini, bilim felsefesini, eleştirel düşünme kavramını, eleştirel düşünmenin bilimsel düşünme biçimi ve uygulamalarındaki yerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Antropoloji: İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olur ve insan bilimi olarak adlandırılır. Antropoloji derslerinde öğrencilerimiz antropolojinin kapsamı ve gelişimini, temel kavramlarını, alt disiplinlerini, sosyal ve kültürel antropolojinin ayrımını öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Yönetim :Evrensel bir bilim dalı olan işletme yöneticiliği için gerekli olan çağdaş bilgi ve yetenekleri kazandıran yönetim derslerinde; öğrencilerimizin araştırma, planlama, etkin karar alma, uygulama ve yönetim becerilerini geliştirerek bilgi birikimini artırmak hedeflenmektedir.

Ders Programı

TEMEL DERSLER

1 BSC 101 Motivasyon 5
2 MNG 315 Liderlik 5
3 MNG 211 Çatışma Çözme ve Müzakere Teknikleri 5
4 BUS 112 Beden Dili 5
5 BUS 286 Stres Yönetimi 5
6 BUS 313 Karar Verme Teknikleri 5
7 BUS 311 İletişim 5
8 BUS 282 Koçluk 5
9 BSC 110 Psikolojiye Giriş 5
10 BSC 120 Sosyolojiye Giriş 5
11 BSC 130 Antropolojiye Giriş 5
12 BSC 140 Felsefeye Giriş 5
13 BSC 201 Mantık 5
14 BSC 204 İnsanlık Tarihi 5
15 IR 300 Uluslararası İlişkilere Giriş 5
16 PSC 110 Siyaset Bilimine Giriş 5
17 BUS 410 Girişimcilik 5
18 BUS 520 Edebiyat Tarihi 5
19 BSC 111 Psikoloji 10
20 BSC 121 Sosyoloji 10
21 BUS 702 Bitirme Tezi 10

 

Yazdır e-Posta

Davranış Bilimleri Lisans Programına başlamak için hemen Formu doldurun