Seminer Programı

York Üniversitesi'nde kayıt yaptırdığınız her eğitim programı için katılmanız gereken seminerler bulunmaktadır.

Seminerler iş yaşamının ve öğrencilerin güncel ihtiyaçlarına ve sektördeki yeniliklere göre belirlenmektedir.

Öğrencilerimiz Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden ve alanında uzman sektör deneyimli eğitmenlerden aldıkları seminerlerde işletme yönetimi ile ilgili dünyadaki son gelişmelerden haberdar olmakta ve teorik bilgilerin pratik kullanımları konusunda deneyim kazanmaktadırlar.

  • Haftalık ve aylık seminerler
  • Güncel iş yaşamına uygun konular
  • Alanında uzman akademisyenler ve sektörde öne çıkmış başarılı üst düzey yöneticiler
  • Vaka analizleriyle pratik iş hayatı çözümlemeleri
  • Onaylı seminer katılım belgeleri
  • Farklı sektörlerdeki profesyoneller için networking ortamı

Bugüne kadar düzenlediğimiz seminerlerle ilgili bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz :

Seminerlerimize Misafir Öğrenci Olmak için Tıklayın

29.10.2016 - KURUMSAL KOÇLUK UYGULAMALARI - ÖZGÜN ÖZMEN

Katılımcılara temel koçluk prensiplerini kazandırmak ve kurumsal alanda kullanılan yöntem ve tekniklerin öğrenilmesini sağlamak.Koçluk prensipleri doğrultusunda Kurumsal Koçluk alanında kullanılan yöntemler, teknikler ve uygulama alanlarının aktarımı. Koçluk Programının Amacı ve Kazanımları, Koçluğun Tarihi, Koçluk Nedir? Ne Değildir?, Farklı Alanlarda Uygulanan Koçluk Sistemlerine Genel Bakış (Kurumsal Koçluk-Takım Koçluğu-Öğrenci ve Ebeveyn Koçluğu),Koçun Sorumlulukları ,Koçun Yeterliliklerini Ulusal Mesleki Standartlar ve Uluslararası ICF Etik Kuralları Çerçevesinde İnceleme,Koçluk ile Yaratılan Fark,Çalışanlar için Farkındalık Çarkı ,SWOT Analizi, Kurumlarda Vizyon ve Misyon Oluşturma,Smart Hedef ,Grow Model,Outcomes Model.

22.10.2016 - ETKİNLİK BAZLI PERFORMANS YÖNETİMİ - OYTUN ÇÖLOK

Performans değerleme insan kaynakları yönetiminin en önemli işlevlerinden biridir. Performans değerleme ile kişinin herhangi bir konudaki etkinliğini ve başarı düzeyini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Etkinlik düzeyi ve başarıyı ölçmek ise oldukça zor bir iştir. Bu zorluğun başlıca nedeni, söz konusu olanın bir insana yönelik değerlendirme olmasıdır. Diğer bir zorluk ise performans veya başarının sübjektif bir kavram olmasıdır. Bu eğitimde Hedef Bazlı ve Yetkinlik Bazlı Performans Değerleme Yöntemleri ile 360 Derece Tekniği anlatılacaktır. Performans Değerlendirmesinin Amaçları, İşveren ve Çalışan Açısından Faydaları, Performans Değerlendirmesi Teknikleri( Hedef ve Yetkinlik Bazlı-360 Derece),Performans Yönetimi Adımları, Performans Değerlendirme Formları (Örnek Formlar),Performans Değerlendirme Görüşmelerinin Planlanması, Görüşmelerde Dikkat Edilecek Noktalar, Performans Görüşmelerinin Değerlemesi, Performans Puanlaması, Geri Bildirim Şekli ve Önemi, İş Hukuku Kapsamında Performans Yönetim

08.10.2016 - İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

Bu seminer Bilgi yönetimi hakkında bilgiler vererek, katılımcılara İşletmelerde Bilgi yönetiminin gereği ve önemi hakkında görüş kazandırmak  amacındadır. Seminerde bilgi ve türleri, bilgi üretimi ve kaynakları, bilginin işlenmesi ve farklı amaçlar için kullanılacak hale getirilmesi , bilgiyi uygun ortamlarda saklamak ve farklı kanallar kullanarak paylaşma, Bilgi Yönetimi sürecinin işletmeler üzerindeki etkileri ve öğrenen örgütler alanlarında bazı temalara, kavramlara ve örneklere yer verilecektir

24.09.2016 - İNOVASYON NEDİR? NE DEĞİLDİR ? - ADEM MELEKE

03.09.2016 - BORSADA (BİST) KAZANMANIN SIRLARI - ATİLLA AYDIN

"Eğitimde, teori ve pratiğin harmanlanmış hali ile katılımcılara sonuç odaklı, uygulamaya yönelik bir içerik sunulması planlanmıştır. Finansal Piyasaların önemli bir sac ayağı olan sermaye piyasalarının perdesi aralanırken, ülke dinamikleri ile beraber analiz yapma yeteneği kazanılması en önemli hedeftir.Mali analizden, teknik analize ve genel ekonomiye, katılımcıları kavramlar içerisinde boğmadan sonuç odaklı anlaşılır bir dil ile sunum yapılacaktır.Borsa öğrenmek isteyenlerin, önce piyasanın mantığını kavraması sonra da deneyim sahibi olması gerekir. Parayı seviyorsanız, başarılı olmak için gerekli azme sahipsiniz demektedir. Piyasada sabırlı olmak ön şarttır. Acele karar alınmamalıdır. Yoksa sonucunda kayıpla karşılaşabilirsiniz. Portföyünüze ekleyeceğiniz aracın özelliklerini ve fiyatlarına etki eden faktörleri bilirseniz; tüm riskleri minimuma indirerek maksimum kazanç elde edebilirsiniz."

20.08.2016 - KRİTİK DÜŞÜNME ETKİLİ KARAR VERME - SELİM GEÇİT

"KÖTÜ KARARLARIN KÖKLERİ çoğu kez o kararların alınış tarzındadır; alternatifler yeterince açık değildir, doğru enformasyon toplanmamıştır, Kararın getirisi ve götu?ru?su? doğru hesaplanmamıştır. Ama bazen de hatanın köku? karar alma su?recinde değil, karar alan kişinin zihnindedir. İnsan beyninin işleyiş tarzı kararlarımızı sabote edebilir.John Hammond, Ralph Keeney ve Howard Raiffa iş kararlarını alma tarzımızı etkileme olasılığı yu?ksek sekiz psikolojik tuzağı inceliyor"

06.08.2016 - SUN-TZU SAVAŞ SANATI FELSEFESİYLE STRATEJİK YÖNETİM - DOÇ.DR.FAİK ÇELİK

Bu eğitimde Starteji kavramını hayata uygulayabilmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır. “..Savaşların tümünde savaşarak zapetmek en üstün başarı demek değildir. Üstün başarı düşmanın direncini savaşmadan kırmaktır.” Sun –Tzu Savaş Sanatı - Strateji nedir? Niye Gereklidir, Batı Dünyasında Strateji, Uzak Doğu Dünyasında Strateji ,Strateji niçin önemlidir? Neden Savaşa Sanatı İş Dünyasında Anlam Taşır?,Sun-Tzu’nun Savaş Sanatı Kitabının Tanıtımı ve Amerikan İş Dünyasında Kullanımı, Japon Mucizesinde Strateji ve Teknikleri(İş Dünyasında Kullanımı),Batı ve Uzak Doğu Yönetim Anlayışlarının Farkı, Kişisel Zihnin Sakinlik ve Berraklığı Nasıl Sağlanır?,Sun-Tzu/Planlama Ya da İş Hayatındaki Büyük Resmimizi Görme,- Sun-Tzu Maliyet Ya da En az Maliyet /Rakibe Maliyet Yıkma, Sun-Tzu Savaşta Strateji (Ya da Piyasada var Olmada Strateji, Sun-Tzu Taktik ve Enerji (Ya da Liderlik ve Sinerji) Sun-Tzu Gücün Kullanımı (Ya Da İş Hayatında Kurnazlık ve Gizlilik), - Sun-Tzu Savaşta Manevra (Ya Da Rakibi Kandırma), ,Sun-Tzu Savaşta Taktik Değiştirme (Ya da Piyasada üstünlük Fırsatlarını Kullanma), Sun-Tzu Savaşta Ordunu İlerlemesi, Sun-Tzu Savaşta Arazi Faktörü/Sun-Tzu Ateşle Saldırı, Sun-Tzu Casusluk ve İstihbarat

23.07.2016 - FİNANSAL OKURYAZARLIK - DR. ATİLLA AYDIN

Finansal okuryazarlık kavramı bireylerin finansal konularda bilgi sahibi olarak, doğru finansal davranışlar göstermelerini ve doğru finansal kararlar almalarını içermektedir. Seminer, temel ekonomik kavramları ve iktisat metodolojisini tanıtarak ekonomik parametreleri çözümleyebilme ve finansal göstergeleri okuyabilme becerisi kazandırma amacıyla hazırlanmıştır. Yaşamın her alanını etkileyen iktisadi olgulara aşinalık kazanmanın temel olarak hedeflendiği Finansal Okuryazarlık seminerinde katılımcılar bütçe yönetimi ile bankacılık sisteminin işleyişi ve bankaların günümüz dünyasındaki yeri hakkında da bilgi sahibi olacaklardır. Böylelikle gündelik hayatta pek çok ürününden yararlandığımız bankaların reel ekonomiye etkileri görünür hale gelecektir. Tüketim, tasarruf, yatırım, borç alma, borç verme ve risk konuları yaşamın her evresindeki birey için önemli ve geçerlidir. Dolayısıyla, finans sadece işin uzmanlarını değil, çocuklar ve gençler de dâhil olmak üzere herkesi ilgilendirmektedir.

28.05.2016 - FİRMALARIN PİYASA (BORSA) BAZLI DEĞERLEME YÖNTEMLERİ - DR. ATİLLA AYDIN

14.05.2016 - KARİYER YÖNETİMİ - OYTUN ÇÖLOK

30.04.2016 - HİZMET KALİTESİ VE HİZMET KALİTESİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ - YRD. DOÇ. DR. MURAT AYAN

"Mükemmellik Kültürünün Hayatta ve Kurumlarda Yaygınlaştırılması Amaçlanmaktadır. Kurumlarda Kalite Mükemmellik Kültürü ve Sistemini; -Liderlik, - İnsan Kaynakları -Politika ve Stratejiler – Kaynaklar- Süreçler -Çalışan Memnuniyeti - Müşteri Memnuniyeti - Toplumsal Memnuniyet ve Sonuçlar - Temel Performans (İş) Sonuçları konu başlıklarında yönetimin sağlanması."

09.04.2016 - FİNANSAL İSTİHBARAT - DR.ATİLLA AYDIN

"Finansal İstihbarat; müşterilerinizin veya müşteri olabilecek firmaların hukuki, mali ve ahlaki durumlarını, iş yeterliliği ve girişimciliğini, sektörün ve ekonominin genel durumu çerçevesinde, değişik ve inanılır kaynaklardan saptayabilmek ve izleyebilmektir.Banka veya Satıcı Kredisi (vadeli satışlar), belirli miktarda bir satın alma gücü veya kefaletin belirli bir zamanda iade edilmek şartıyla, belirli menfaatler karşılığında itimat edilen şahıs lehine verilmesidir. Kredi işlemi ise, borçlunun aldığı parayı vadesinde ödeme sözüne dayanmaktadır. Zaman unsurunun bulunduğu her işlemde olduğu gibi kredilerde de risk mevcuttur. İstihbaratın amacı; işletmelerin genel durumları hakkında bilgi ve görüş sahibi olmak, kredi hazırlığını belirli usul ve esaslara dayanan bir disiplin altına almak, işletmenin ödeme gücünü tespit etmek sureti ile kredi riskinin azaltılmasını sağlamaktır. Bankaların kredi risklerini azaltmaları ancak istihbarat yapmaları ile mümkün olabilmektedir. Kredinin nerede kullanılacağı ve nasıl geri ödeneceğini kredi açan bankanın önceden bilmesi gerekmektedir.Müşterinin kredi talebi olduğunda, müşteri ile ilk kez çalışılıyorsa müşteri hakkında bilgi toplanmaktadır. Müşterinin iş konusu, ortakları, sermaye yapısı, yönetimde etkin olan ortak, yönetim kadrosu, başka bankalarla ilişkileri, mevcut kredi limit ve riskleri, geciken ödemeleri vb. konularda edinilen bilgiler ve ön istihbarat denilen bu süreç, firmanın bankanın kredilendirme ön koşullarına uyup uymadığının tespiti için yapılmaktadır.Müşteriyi iyi tanımak, isabetli, süratli karar ve tedbir almaya yaramaktadır. İyi tanınmayan bir müşterinin talepleri isabetli ve emniyetli cevaplandırılamamakta, dolayısıyla alınacak kararlarda yanılma payı yüksek olmaktadır. Müşterilerin kredi talepleri değerlendirilirken isabetli bir karara varılabilmesi, istihbarat yapılmasını gerekli kılmaktadır.MÜŞTERİLERİNİZİ DAHA DOĞRU KANALLARDAN ARAŞTIRIP, İYİ TANIYOR OLACAKSINIZ"

26.03.2016 - ALGI YÖNETİMİ - İFFET ERÇİL (Türkiye Girişim, Geliş.ve Tek.Derneği Başkanı)

12.03.2016 - İŞ DÜNYASINDA 7E PARADİGMASI - DOÇ.DR. SEVGİ KALKAN

27.02.2016 - NÖROPAZARLAMA - DR.M.GÖKHAN ALYÜRÜK

20.02.2016 - RENKLERİN GÜCÜ - OYTUN ÇÖLOK

"Renkler… Hayatımızda, farkında olsak da, olmasak da, çok büyük yer tutan; eğer fark edersek bize birçok şeyi anlatan renkler…Kılık kıyafetimizden, yaşam alanlarımıza kadar her yerde iç içe olduğumuz, etkilendiğimiz, kullanarak etrafımızı etkilediğimiz görsel bir şölen…Bizi sakinleştiren, güvende hissettiren, kızdıran, geren, bize hitap eden, etmeyen; karanlık, aydınlık, mat, parlak, göz alıcı, sönük ve daha birçok sıfat ile tanımlayabileceğimiz ışık yansımaları…Üzerine binlerce anlam yüklenmiş; dikkat çekmiş, dikkat dağıtmış, toplulukları bir araya getirmiş ya da dağıtmış renkler…Kimi zaman gizli bir anlam içeren anahtarlar… Tıpkı şanlı bayrağımızda kırmızının toprak uğruna dökülen kanları temsil etmesi gibi…Uzun lafın kısası hayatımızın her yerinde, her an iç içe olduğumuz; bize olan etkilerini yadsıyamayacağımız, çok büyük bir güce sahip olan renkler bu seminerin konusu. O zaman haydi gelin birlikte bakalım renklerin hayatlarımızın üzerindeki gücüne…Eğer siz de hayatınızın kontrolünü elinize almayı istiyorsanız, bilinçli yaşamayı seçtiyseniz, renklerin gücünü kullanarak hayatınızı daha kolay bir hale getirebilirsiniz."

13.02.2016 - ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ - YASEMİN TECİMER

"İletişim, bir paylaşmadır. Etkili iletişim insanlarla anlaşabilme sanatıdır…Eğitimde sıradan iletişim anlayış ve davranışlarını bir kenara bırakarak, iletişimde yaratıcılığı ortaya çıkaracak yeni bir iletişim anlayışı oluşturarak; insan ilişkilerini bilinçli yönlendirmek, iletişim sorunlarıyla baş etme becerisi kazandırmak, gereksiz tartışma ve zamanın boşa harcanmasını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan iletişim yöntem ve tekniklerini kazandırmak; hayatın tüm alanlarında başarılı olmak için iletişimde hedef koymak ve hedefe kararlı ve bilinçli biçimde gitme becerisi kazandırmak; iletişimin iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemesini sağlamak için gerekli yöntemler ve yanlışlar işlenecektir…İlet-İŞİM, İletişim Süreci, İşitme ve Dinleme, Düşünme ve Anlama, İletişimin Kazaları, İletişimi Zorlaştıran Etkenler, Tutum ve Davranış Değişiklikleri, Sinerjik İletişim, İyi Bir Dinleyici Olmak, Aktif Dinleme, Ayaküstü Sohbetin Önemi, İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri, Farklılıkların Algılanması, Olumlu Amaç Olumlu Yaklaşım, Olumlu Davranışların Sihri, İlişkide Esneklik Yönetimi, İletişimde Geri Adım Yöntemi, İletişimde Dil Farkı Oluşturma, Atlatma Hatası, Çarpıtma Hatası, Önyargı Hatası, Genelleme Hatası, İletişimin Yöntem Önemi, Etkin İletişimi Engelleyen Faktörler, İletişim Kurarken Dikkat Etmemiz Gerekenler, Doğru İletişim İle Yönetimde Otorite, Güç, Etkileme, İnsanlarla İyi İletişim Kurabilmemiz Bize Ne Kazandırır, İletişimin Başarısının Etkenleri, İletişimde Beden Dili Başarısı, Sempati ve Empati, İletişimde Takım Çalışmasının Yararları, Altın İletişim Kuralları, Soru Yönetimi, Öneri Yönetimi, Şikayet Yönetimi, İletişimle Sorunların Çözümüne Ulaşmak, İletişimle Gelişim Yönetimi, Zor İnsanlar, İletişim Engellerini Aşmak İçin Neler Yapabiliriz, Doğru İletişim Teknikleri, Etkili İletişim İçin Stresi Yönetme, Etkili İletişim İçin Düşünceyi Yönetme, Etkili İletişimde Algı Yöntemi Kullanımı, Kazanan Kazandıran İletişim"

06.02.2016 - ETKİN NESİLLERE YETKİN GELECEK - YRD. DOÇ. DR. MURAT AYAN

Baby Boomers, X, Y, Z kuşaklarının kimler olduğu, farklıkları, iş yaşamına ve birbirlerine olumlu ve olumsuz etkileri ve kuşaklar arası iletişimin en doğru nasıl kurulabileceğinin aktarılması. Kuşak Farklılıkları, Çalışma Yaşamına Etkileri, Kuşak Nedir?, Kuşak Farlılıkları Nelerdir?, Y Kuşağı Kimdir?, Y Kuşağının İş Yaşamına Etkileri Nelerdir?, Geleceğin Yöneticisi Y Kuşağını Nasıl Yöneteceğiz?, Kuşak Özellikleri Bireyi Nasıl Etkiler?, Tarih Boyunca ‘Genç’ Kuşaklara Bakış, 17-33 Yaş Arası Birey, Kuşaklar (Sessiz kuşak- Baby Boomers - X Kuşağı - Y Kuşağı -Z Kuşağı), Kuşakların Çalışma Yaşamına Kattığı Değerler, Kuşaklar Ve İşi Kabul Etme, Kuşaklar Ve Geri Bildirim, Kuşaklar Ve Motivasyon.

30.01.2016 - KİŞİLİK VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İŞ HAYATINA YANSIMALARI

DR. HALİL İBRAHİM ERDEN;Katılımcıların iş hayatında farklı kişilik özelliklerinden kaynaklanan nedenlerle yaşanabilecek olumsuzlukları önceden fark etmesi ve iş dünyasında daha başarılı olmalarını amaçlamaktadır. Mizaç ve karakter nedir?- Yetenek ve beceri - Kişilik nedir? - Kişilik özellikleri - Kişilik tipleri - Kişilik özelliklerinin iş hayatına yansımaları - Kariyer ve kişilik - İletişim, problem çözme, satış, yöneticilikte kişilik özelliklerinin avantaj ve dezavantajları

23.01.2016 - PARANIN YARATIM SÜRECİ - DR. ATİLLA AYDIN

"Katılımcılara; piyasalara bütünsel bir bakış açısı kazandırılarak, piyasada yaşanacak değişimlerin olası etkilerini değerlendirme yeteneği kazandırmak, her an maruz kalınan riskler ile ilgili temel bazı analizleri aktarmak, reel Sektör Kurumlarının Hazinelerinin temel fonksiyonları, görevleri, yapılanmasına ilişkin kapsamlı bilgiler vermek. Hazine Yönetimi kapsamında, Nakit Yönetimi, İşletme Sermayesinin kontrolü ve yönetimi konusunda yapılan temel aktiviteler ve bu aktivitelerin kurumların finansal yapılarını sağlıklı bir şekilde yapılandırması ve sürdürmesi için önemi incelenmektedir. Ayrıca finansal enstrümanların fiyatlanması ve risk analizi de ürün grupları ve türleri bazında incelenmektedir. Kurumsal firmalarda hazinenin rolü ve önemi, Finansal Kesim, Para Piyasaları ve temel özellikleri, Sabit Getirili menkul kıymet piyasaları, Nakit Pozisyonların Yönetilmesi, İşletme Sermayesinin Yönetilmesi, Finansal Enstrümanların Fiyatlanması ve Risk Yönetimi, Sabit Getirili Menkul Kıymetler: Fiyatlaması ve Analizi, Türev Ürünler: Fiyatlaması ve Analizi, Sonuç ve Genel Değerlendirmeler"

16.01.2016 - GLOBALLEŞME VE E-DÖNÜŞÜM - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

"Globalleşme sürecinde kamu ve özel işletmelerin e-dönüşümleri ( E ºETİK + EKOJOLİK + ESTETİK + ERGONOMİK+ELASTİK+ EKONOMİK + ELEKTRONİK) hakkında bilgiler vererek, katılımcılara yönetişim, kurumsal yönetim ilkeleri hakkında genel bir görüş kazandırmak  amacındadır. Globalleşme sürecinin işletmeler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini tartışmak ,yönetsel etik , kurumsal yönetişim , kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında bazı temalara, kavramlara ve örneklere yer verilecektir.Seminerin sonunda katılımcılar ;Globalleşme ve bölgeselleşme eğilimleri açıklayabilir - Globalleşmenin işletmelere olumlu ve olumsuz etkilerini tartışabilir. - İşletmelerde kurumsal yönetim ilkelerini tanımlayarak, eleştirebilir, analiz yapabilirler."

09.01.2016 - DUYGUSAL ZEKA - İFFET ERÇİL (Türkiye Girişim, Geliş.ve Tek.Derneği Başkanı)

Öz olarak verilen görüş ve değerlendirmeler çerçevesinde ve Türkiye’de konuya ilişkin araştırma ihtiyacı da dikkate alınarak, bu çalışmada duygusal zekâ ile iş performansı, iş tatmini amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışma, anılan değişkenler arasındaki ilişkilerin ve çeşitli demografik değişkenler açısından duygusal zekânın farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir. Bu seminer aşağıdaki sorulara cevap bulmayı ve kişilerin başarı oranlarının artmasını yaşamları boyunca daha az hata daha çok başarı elde etmelerini amaçlamaktadır. İş görenlerin ve iş verenlerin demografik özelliklerine (yaş, cinsiyet ve eğitim) göre duygusal zeka düzeyleri nedir ve bu özelliklere göre katılımcıların duygusal zeka düzeyleri arasında bir farklılık var mıdır?, İş görenlerin ve işverenlerin duygusal zekâları ile iş performansları arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi nasıldır?, İş görenlerin ve işverenlerin duygusal zekâları ile iş tatminleri arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi nasıldır?, İş görenlerin ve işverenlerin duygusal zekâları ile örgütsel çalışmaların davranışları arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi nasıldır?

26.12.2015 - İMAJ YÖNETİMİ - YASEMİN TECİMER

"Kişisel algıyı – imajı bir bütün olarak ele alıp, tüm iç ve dış etkenleri etkin bir şekilde kullanmanın ‘püf notaları’ paylaşılacak. Bireyin yaşam farkındalığı artırılıp, bireysel imaj konusunda çok daha profesyonel ve bilinçli davranmasına katkı sağlanılacaktır. Bireysel imajın içeriğine baktığımız da özgüven, öz saygı, karizma, birikim, görüntü, iletişim yeteneği, tavırlar, beden dili, duruş, oturuş, kalkış, bakım, hijyen, görgü-nezaket, üslup gibi kavramların hepsi de içeriğin içinde yer almaktadır. Bir diğer ifade ile; sadece görüntü hallolunca imaj işi de hallolmuş sayılmamaktadır. İmaj sadece görüntüden ibaret olmayacak kadar kapsamlı ve bir o kadar önemli kavramdır.İmaj nedir? İmajda ilk saniyelerin önemi ,Hitaplar ve öncelikler, Merdivenlerde İniş-Çıkış Öncelikleri, TANIŞ(TIRIL)MA KURALLARI, Tanış(tırıl)manın önemi, Tanış(tır)ma da öncelik sırası, Tanış(tır)ma cümleleri, Tanış(tır)mada nezaket, Topluluk ve toplantılarda tanışmalar, Giyinmek bir sanattır, Giyimin Dili, Dış görünümün önemi, Giyim kişinin imajıdır, Protokolde giyim, En uygun olan giyim şekli nasıl olmalıdır?, Erkeklerde giyim nasıl olmalı?, Kadında giyim nasıl olmalı?, TELEFONDA GÖRGÜ KURALLARI; Telefon kişiliğinin oluşturulması, Telefon konuşmalarında dikkat edilecek kurallar."

19.12.2015 - FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS - DOÇ.DR.FAİK ÇELİK

Temel finans bilgisini teorik ve uygulamaya yönelik olarak, pratik sonuçlarını da içeren bir bütünlükte, alt yapısı kuvvetlendirmek isteyen veya mevcut bilgilerini yenilemek isteyenlere yönelik hazırlanmış bir programdır. Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim , Bugünü ve Beklentiler),Büyüme,İstihdam, Yatırım, Üretim, Milli Gelir, Fiyat Endeksleri(TEFE, TÜFE), Finansal Kesimler ve Birbirleri ile Olan İlişkiler, Piyasalar arası etkileşim (Faiz,Kur, Parite beklenti analizi), Reel Kesim, Ekonomide Arz Talep İlişkisi (Kamu – Özel , Yatırım, Tüketim , Harcamalar), Dış Ticaret Dengesi, Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi , Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranları, Mali Kesim, Para Talebi, Para Arzı, Likidite Tuzağı ve Faiz Oluşumu, Para Piyasaları ve Araçları, Faiz, Araçları ve Faiz Politikaları, Mali Kesim Kurumları (Merkez Bankası – Hazine), Hazine İşlevleri, Faaliyetleri , Piyasalara Etkileri , Temel Finans Bilgisi ve Temel Finansal Analiz, Muhasebe ve Finansman Genel Bilgiler, Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri, Temel Finansal Tablolar ,Bilanço nedir?, Gelir Tablosu nedir, Nakit Akım Tablosu, Mali Analiz ,  Rasyo Yöntemi ile Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi, Mali Analiz, Mali Analizin Amaçları ve Yatırımcı, Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi, Fon Akım Tabloları, Nakit Akım Tabloları

12.12.2015 - RUH VE BEDEN SAĞLIĞI İÇİN MEDİTASYON - YENİ YIL ÇALIŞMASI - OYTUN ÇÖLOK

Meditasyon, yoğun konsantrasyon ile enerjimizi yükselterek, düşünce sistemimizi rahatlatmak, sakinleştirmek, dinlenmek ve en önemlisi zihnimizi yeniden programlamak için uygulanan bir tekniktir. Günlük yaşam, iş yoğunluğu, ailevi veya maddi sorunlar insanları gergin, mutsuz ve huzursuz eder. Bunun sonucunda olumsuz ve yoğun düşünceler oluşur ve böylece zihinlerde karmaşa yaratılır, sağlıklı düşünceler ve çözümler oluşturulamaz. Böyle durumlarda, aynı aşırı yoğunluktan tıkanmış bir kavşağa benzer insan zihni. Trafiğin sağlıklı akabilmesi için araç akışının kontrol edilmesi, hafifletilmesi ve düzenin yeniden kurulması gerekir. Zihnimizde de bu böyledir. Yani karmaşa halindeki düşüncelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi ve sağlıklı hale getirilmesi gerekmektedir. Haydi gelin zihinsel karmaşanın, günlük yaşantımızın, stresin ve daha nicelerinin üzerimize yüklediği yüklerden hep birlikte kurtulalım. YENİ YIL ÇALIŞMASI Geride bırakacağımız yıl ile vedalaşıp, yeni yıl için hedeflerimizi, zihni yeniden programlama tekniklerini kullanarak belirleyelim

05.12.2015 - EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ - YRD. DOÇ. DR. MURAT AYAN

Avrupa Mükemmellik Kalite Modeli’nin Tanıtımı ve Uygulanması, Girdi Kriterlerinin Açıklanması, Sonuç Kriterlerinin Açıklanması,Avrupa Mükemmellik Kalite Modeli’nin Uygulanması ve Örnek Uygulama

28.11.2015 - ALTERNATİF FİNANSAL ARAÇ OLARAK  LEASİNG & FAKTORİNG - DR. ATİLLA AYDIN

Alternatif Finansman Yöntemlerinden olan LEASING & FAKTORING’in avantajları ve hangi alanlarda fayda sağlanabileceği konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan seminerde FAKTORİNG: Faktoring nedir, kimler yaralanabilir ?, Faktoring İşleyişi, Faktoring Türleri, Faktoring’in avantajları nelerdir ?, Faktoring Sözleşmesi LEASİNG: Leasing nedir, kimler yaralanabilir ?, Leasing İşleyişi, Leasing Türleri, Leasing’in avantajları nelerdir ? Leasing Sözleşmesi konularına değinilecektir.

21.11.2015 - TÜRKİYE’DE TURIZMİN BİLİNMEYEN YÜZÜ : EKONOMİK SOSYAL VE ÇEVRESEL ETKİLERİ - PROF.DR. SEVGİN AKIŞ RONEY

Turizm artık hepimizin hayatımızın bir parçası. Maddi olanaklarımızı zorlayarak da olsa, hepimiz ulusal veya uluslararası ölçekte “turist” olmak istiyoruz. Ekonomik açıdan bakıldığında, turizm özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasında önemli bir yere sahip. Çünkü, emek yoğun bir endüstri olan turizmin istihdam ve dolayısıyla gelir yaratma kapasitesinin yüksek olduğu, turist harcamaları nedeniyle de dış ödemeler bilançosu açık veren bu ülkelerin döviz gelirlerini artırdığı düşünülmekte. Ayrıca, “bacasız sanayi” olarak adlandırılan turizmin gelişiminin doğal çevreye bir zarar vermediği de ima ediliyor. Seminerimizin amacı bu savları hep birlikte sorgulamak. Öncelikle, dünyada en çok turist çeken ve turizmden en çok gelir elde eden ilk on ülke içinde yer alan ülkemizde turizmin gelişimi ekonomiye katkısı açısından değerlendirilecektir. Daha sonra Türkiye’de turizmin gelişiminin sosyal yapıya ve doğal çevreye olan etkileri ele alınacak, bu çerçeve içinde turizm politikalarımızın sürdürülebilir olup olmadığı tartışılacaktır.

14.11.2015 - MOBBING Nedir? Nasıl Başa Çıkılır? - İFFET ERÇİL (Türkiye Girişim, Geliş.ve Tek.Derneği Başkanı)

Mobbing Latince mobile Vulgus sözcüğünden gelen şiddet uygulanan kanunsuz kalabalık fiilinden türetilmiştir. İşletmelerde iş arkadaşları arasında yada hiyerarşik olarak ast ve üst arasında hedef alınan kişiyi işten soğutmak ,performansını düşürmek, istifasını sağlamak emekliye ayrılmasını sağlamak için işletmelerde uygulanan bilinçli bir terörü ifade etmektedir. Mobbing yada psikolojik terör nedir? Yıldırma süreci nedir?, İlgili parametreler, Davranış tarzları, Taraflar arası eşitsizlik, Birbiri ardı evreler, Uygulanacak kişilerin özellikleri, Mobbinge yol açan faktörler Aşamalar, Bireysel Maliyet, Örgütsel maliyet, Alınması gereken önlemler, Çatışma çözme yöntemleri,Eğitim düzenleme ve etik kuralları oluşturma.

07.11.2015 - DEĞİŞİM ODAKLI KRİZ YÖNETİMİ - ABDULLAH BOZGEYİK

Kriz yönetimi hakkında bilgi aktarmak. Krizleri yönetebilmek için olumlu tavır geliştirmek, çözüm odaklı olmak için yapılacaklar hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak. Kriz nedir?, Kriz yönetimi nedir?, Kriz türleri nedir?, Kriz evreleri nelerdir?, Kriz yönetiminde kullanılan yöntemler, Kriz dönemlerinde yapılacaklar listesi, Değişim odaklı kriz yönetimi, Krizlerde suçluyu nasıl buluruz?, Krizleri nasıl yönetebiliriz?

31.10.2015 - DÖVİZ KURLARI VE DÖVİZ POZİSYON YÖNETİMİ - DR. ATİLLA AYDIN

Katılımcıların, kurlara ve döviz piyasalarına ilişkin karşılaştığı verileri, piyasa göstergelerini, istatistikleri ve makaleleri analiz edip yorumlayabilmesini ve kendi bakış açısını oluşturmasını sağlamak. Temel Kavramlar – Döviz, Efektif, Döviz Kuru, Peşin döviz (spot) işlemleri ,Vadeli döviz işlemleri ,Döviz Piyasasının Özellikleri, Döviz Piyasalarının İşlemcileri, Devaluasyon, Revalüasyon, Döviz Kuruna Etki Eden Faktörler, Döviz Kuru Sistemleri, Uluslararası Para Sistemleri, Döviz kurları kotasyonu ,Faiz Kotasyonu, Konvertibilite ve Rezerv Para, Satınalma Gücü Paritesi Nedir? Reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Nedir?, Döviz (Yabancı Para) Pozisyonu, FX Dealing -Döviz Alım-Satımında günler vadeler,Global Döviz Piyasaları, İşlem Hacimleri,Döviz Piyasası İstatistikleri

24.10.2015 - BAŞARILI İŞ HAYATI İÇİN BEDEN DİLİ KULLANIMI - OYTUN ÇÖLOK

İş hayatınızı kolay kılmak için beden dilinizi kullanmayı öğrenmek.İş hayatınızdan memnun musunuz?,Kendinizi başarılı görüyor musunuz? ,İş yaşamınızda mutlu ve huzurlu musunuz?,İstediğiniz işi mi yapıyorsunuz?,İnsanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakıyor musunuz?, Kendinizi iyi ifade edebiliyor musunuz?Üstleriniz, takım arkadaşlarınız, astlarınız ve müşterileriniz ne demek ve ne yapmak istediğinizi anlıyor mu ?,Yukarıdaki sorulara cevabınız evet ise ne mutlu size?, Ama !!!!, Stresteyseniz ,Her sabah işe gitmek sizin için bir zulüm ise, Mutlu değilseniz, Anlaşılmadığınızı düşünüyorsanız,Artık bunaldıysanız , Şirket içinde çatışmalar yaşıyorsanız, Ve bu olumsuzları düzeltmek istiyorsanız kullanabileceğiniz çok güçlü bir silahınız var, BEDEN DİLİNİZ …..,Gelin Beden Dilinizi kullanarak iş hayatınızdaki olumsuzları nasıl düzeltebileceğinizi birlikte görelim….

17.10.2015 - KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

"Seminer ekonomik rollerinin yanı sıra, sosyal ve politik roller üstlenmeye başlayan özel işletmelerin toplumdaki tüm paydaşlarına karşı olan ekonomik, yasal, etik ve insani yükümlülükleri hakkında bilgiler vererek, öğrencilere kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal vatandaşlık konularında genel bir görüş kazandırmak  amacındadır.Bu seminer işletmelerin modern toplumlarda  değişen rollerini açıklamaya çalışmak işin tasarlanmıştır.  Seminerde yönetsel etik ve kurumsal yönetişim alanlarında konuyla ilgili bazı temalara yer verilecek, kurumsal vatandaşlığın neden iş etiğinin kritik bir bileşeni haline geldiği, içsel ve dışsal unsurlarının neler olduğu, karşılıklı birbirini etkileyen vatandaşlık ve etik karar verme yaklaşımları aktarılacaktır. Seminerin sonunda katılımcılar ;Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusundaki eğilimleri açıklayabilir ,Sürdürülebilir bir dünyanın şekillenmesinde üretici ve tüketicilerin rolünü kavrayabilir, İşletmelerin proaktif kurumsal vatandaşlık taahhütlerini tanımlayarak, eleştirebilir, analiz yapabilir, karşılıklı birbirini etkileyen vatandaşlığı artıracak iletişim, teknik ve yöntemlerini tanımlayabilir"

10.10.2015 - İKİNCİ KARİYER - İFFER ERÇİL

Hayat elinizde hangi kartların olduğu değil, elinizdeki kartları nasıl oynadığınızdır.”Joel Billings Ülkelerde transformasyon döneminde işsizlikle karşılaşanların yeni alanlara yönelmelerini teşvik etmek ve desteklemek üzere geniş çaplı kariyer geçiş programları uygulandı. Ülkemizde de kamu sektörü reformunun önündeki en önemli engel işsizliğin artması korkusu. Halbuki korkunun ecele faydası yok. Bu korku nedeniyle mikro bazda verimsizliği sürdürmeye çalışmak, toplum olarak kıt kaynaklarımızı doğru kullanmamızı engelleyip, makro bazda rekabet gücümüzün ve refah seviyemizin düşmesine yol açar. Yapmamız gereken güncelliğini veya verimliliğini yitiren işlerde çalışanları ikinci kariyere hazırlayacak geçiş planlarını ve eğitimleri sağlamaktır.ikinci kariyere geçişi sağlayanlar bir taraftan yeni bir işin getirdiği heyecan ve keyfi yaşayıp gelir düzeylerini artırırken, diğer taraftan topluma faydalı olmaya devam ettikleri bilinciyle özgüvenlerini ve yaşam sevinçlerini artıracaklardır. İkinci kariyere geçiş hazırlıklarına önem vermemiz daha zengin ve mutlu bir toplum olmamıza hizmet edecektir.

03.10.2015 - PROTOKOL VE NEZAKET KURALLARI - YASEMİN TECİMER

"Kamusal alanda kullanılan protokol kuralları ve sosyal alanda kullanılan adabı muaşeret kurallarını bilinçli olarak uygulamak. Kişisel ve kurumsal imaj ve saygınlık yaratmak; yetki sahibi olmak ve katılımcılara bildikleri ancak uygulama noktasında ihmal etikleri temel kurallar konusunda farkındalık oluşturmak. Protokolün ve nezaketin tarihi yolculuğu, Terbiye-nezaket-zarafet üçlü dansına estetik eşlik ederse buna ne denir? Tanış(tır)ma kuralları, Protokolde tanış(tırıl)manın önemi, Kim kiminle tanıştırılmalı, Kendimizi nasıl tanıtmalıyız,Tanışma kalabalık bir ortamda nasıl olmalıdır?, Tekli tanışma nasıl olmalıdır?, Kadın el sıkışırken ayağa kalkmalı mı?, Tanışma sonrası nasıl ayrılmalıyız?, Karşılama ve uğurlama, Konuşma adabı, Dinleme adabı, Hitaplarda öncelikler, Selamlaşma adabı,“Sen” mi “Siz” mi demeliyiz?, “Ben” mi “Biz” mi demeliyiz?, Yemek yeme sanatı, Masada kurallar, Garsonlarla aramızdaki dil, Garsona yardım etmek kibarlık mı?, Masadaki haklarımız, Yerine göre giyim nedir? Dış görünümün önemi, Giyim kişinin imajıdır, Protokolde giyim, En uygun olan giyim şekli nasıl olmalıdır? Erkeklerde giyim nasıl olmalı?, Kadında giyim nasıl olmalı?"

12.09.2015 - FİNANSAL OKURYAZARLIK - DR. ATİLLA AYDIN

Finansal okuryazarlık kavramı bireylerin finansal konularda bilgi sahibi olarak, doğru finansal davranışlar göstermelerini ve doğru finansal kararlar almalarını içermektedir. Seminer, temel ekonomik kavramları ve iktisat metodolojisini tanıtarak ekonomik parametreleri çözümleyebilme ve finansal göstergeleri okuyabilme becerisi kazandırma amacıyla hazırlanmıştır. Yaşamın her alanını etkileyen iktisadi olgulara aşinalık kazanmanın temel olarak hedeflendiği Finansal Okuryazarlık seminerinde katılımcılar bütçe yönetimi ile bankacılık sisteminin işleyişi ve bankaların günümüz dünyasındaki yeri hakkında da bilgi sahibi olacaklardır. Böylelikle gündelik hayatta pek çok ürününden yararlandığımız bankaların reel ekonomiye etkileri görünür hale gelecektir. Tüketim, tasarruf, yatırım, borç alma, borç verme ve risk konuları yaşamın her evresindeki birey için önemli ve geçerlidir. Dolayısıyla, finans sadece işin uzmanlarını değil, çocuklar ve gençler de dâhil olmak üzere herkesi ilgilendirmektedir.

05.09.2015 - ROLE PLAY İLE MÜLAKAT TEKNİKLERİ - OYTUN ÇÖLOK

"HER İŞ VE HER ADAY İÇİN AYNI TARZ VE TEKNİK İLE MÜLAKAT YAPMAK HATA YAPMAYA SEBEP OLABİLİR. Mülakat iş yaşamının belki de en önemli evresidir. Mülakata gelen diğer bir deyiş ile işe başvuran kişi kendini en iyi şekilde ifade edebilmeli; mülakatı yapan yetkili ise karşısındakini en doğru şekilde tahlil edip, en doğru kararı vermelidir. Kısaca bir firma için en önemli şey olan “doğru zamanda, doğru işe, doğru kişiyi alma” mottosunun hayata geçeceği yer mülakat sahnesidir.İş başvurularında çeşitli iletişim kanalları ile yollanan CV’ler işverene bazı fikirler vermekte ise de her CV gerçeği yansıtmaz. Bu bağlamda bir tarafın amacı işe girmek ise, diğer tarafın amacı doğru kişiyi, optimum şartlar ile işe almaktır. Bu süreç esnasında, doğal olarak, tarafların birçok silahı vardır. İşe başvuran kılık kıyafeti (tarzdan, kullandığı renklere kadar), beden dili, verdiği cevaplar, tutarlılığı ile gönderdiği CV’yi doğrulamalı ve işverene kendini kanıtlamalı; işveren ise karşısındaki adayı, beden dilinden, kullandığı renklere, yaydığı enerjiye kadar çok iyi analiz edip algılamalı, böylelikle doğru kişiyi doğru işe almalıdır. Ayrıca bu algı işlemi sırasında mülakatı yapan yetkiliye en çok yardım edecek olan unsur ise sorular olacaktır. Doğru soruyu sormak doğru cevaplar almayı sağlayacaktır."

29.08.2015 - SUN-TZU SAVAŞ SANATI FELSEFESİYLE STRATEJİK YÖNETİM - DOÇ.DR.FAİK ÇELİK

Bu eğitimde Starteji kavramını hayata uygulayabilmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır. “..Savaşların tümünde savaşarak zapetmek en üstün başarı demek değildir. Üstün başarı düşmanın direncini savaşmadan kırmaktır.” Sun –Tzu Savaş Sanatı - Strateji nedir? Niye Gereklidir, Batı Dünyasında Strateji, Uzak Doğu Dünyasında Strateji ,Strateji niçin önemlidir? Neden Savaşa Sanatı İş Dünyasında Anlam Taşır?,Sun-Tzu’nun Savaş Sanatı Kitabının Tanıtımı ve Amerikan İş Dünyasında Kullanımı, Japon Mucizesinde Strateji ve Teknikleri(İş Dünyasında Kullanımı),Batı ve Uzak Doğu Yönetim Anlayışlarının Farkı, Kişisel Zihnin Sakinlik ve Berraklığı Nasıl Sağlanır?,Sun-Tzu/Planlama Ya da İş Hayatındaki Büyük Resmimizi Görme,- Sun-Tzu Maliyet Ya da En az Maliyet /Rakibe Maliyet Yıkma, Sun-Tzu Savaşta Strateji (Ya da Piyasada var Olmada Strateji, Sun-Tzu Taktik ve Enerji (Ya da Liderlik ve Sinerji) Sun-Tzu Gücün Kullanımı (Ya Da İş Hayatında Kurnazlık ve Gizlilik), - Sun-Tzu Savaşta Manevra (Ya Da Rakibi Kandırma), ,Sun-Tzu Savaşta Taktik Değiştirme (Ya da Piyasada üstünlük Fırsatlarını Kullanma), Sun-Tzu Savaşta Ordunu İlerlemesi, Sun-Tzu Savaşta Arazi Faktörü/Sun-Tzu Ateşle Saldırı, Sun-Tzu Casusluk ve İstihbarat

22.08.2015 - PROJE YÖNETİM DÖNGÜSÜ - YRD. DOÇ. DR. MURAT AYAN

İş Hayatında Proje Hazırlayacak Kişilere Sistematik Yaklaşımın Açıklanması. Projenin neden gerçekleştirildiği - (Projenin Kapsamı),Projenin neyi başarmasının beklendiği - (Göstergeler),Projenin bunu nasıl başaracağı - (Faaliyetler ve Araçlar),Projenin başarısı için hangi dışsal faktörlerin önemli olduğu – (Varsayımlar),Projenin başarısının değerlendirilmesi için gerekli bilginin nereden bulunacağı - (Doğrulama Kaynakları),Projenin maliyetinin ne olacağı - (Bütçe),Projenin başlayabilmesi için hangi unsurların ya da şartların gerçekleştirilmesinin gerektiği - (Ön koşullar)

08.08.2015 - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE İLİŞKİSİ - PROF.DR. SEVGİN AKIŞ RONEY

Küresel bir nitelik arzeden çevresel sorunlara çözüm olarak önerilen sürdürülebilir kalkınma anlayışını çevre ilişkisi çerçevesinde değerlendirmek. Kalkınma Kuramları, sürdürülebilir kalkınma kavramı tarihçesi, doğal çevre ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişki ve eleştirel analiz.

13.06.2015 - RENKLERİN GÜCÜ - OYTUN ÇÖLOK

"Renkler… Hayatımızda, farkında olsak da, olmasak da, çok büyük yer tutan; eğer fark edersek bize birçok şeyi anlatan renkler…Kılık kıyafetimizden, yaşam alanlarımıza kadar her yerde iç içe olduğumuz, etkilendiğimiz, kullanarak etrafımızı etkilediğimiz görsel bir şölen…Bizi sakinleştiren, güvende hissettiren, kızdıran, geren, bize hitap eden, etmeyen; karanlık, aydınlık, mat, parlak, göz alıcı, sönük ve daha birçok sıfat ile tanımlayabileceğimiz ışık yansımaları…Üzerine binlerce anlam yüklenmiş; dikkat çekmiş, dikkat dağıtmış, toplulukları bir araya getirmiş ya da dağıtmış renkler…Kimi zaman gizli bir anlam içeren anahtarlar… Tıpkı şanlı bayrağımızda kırmızının toprak uğruna dökülen kanları temsil etmesi gibi…Uzun lafın kısası hayatımızın her yerinde, her an iç içe olduğumuz; bize olan etkilerini yadsıyamayacağımız, çok büyük bir güce sahip olan renkler bu seminerin konusu. O zaman haydi gelin birlikte bakalım renklerin hayatlarımızın üzerindeki gücüne…Eğer siz de hayatınızın kontrolünü elinize almayı istiyorsanız, bilinçli yaşamayı seçtiyseniz, renklerin gücünü kullanarak hayatınızı daha kolay bir hale getirebilirsiniz."

06.06.2015 - STRATEJİK YÖNETİM - DR. ATİLLA AYDIN

30.05.2015 - İNSAN HAKLARI VE AB KENTLİ HAKLARI - YRD. DOÇ. DR. MURAT AYAN

23.05.2015 - ULUSLARARASI EKONOMİ - DR. ATİLLA AYDIN

16.05.2015 - SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE İLİŞKİSİ - PROF.DR. SEVGİN AKIŞ RONEY

Küresel bir nitelik arzeden çevresel sorunlara çözüm olarak önerilen sürdürülebilir kalkınma anlayışını çevre ilişkisi çerçevesinde değerlendirmek. Kalkınma Kuramları, sürdürülebilir kalkınma kavramı tarihçesi, doğal çevre ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişki ve eleştirel analiz.

02.05.2015 - TÜRKİYE 'DE VE DÜNYA'DA GİRİŞİMCİLİK - İFFER ERÇİL

"Ülkemizin kalkınması açısından bireylerin; iş hayatının ve toplumun ihtiyaçlarına göre eğitilmeleri, mesleklerinde çalışabilmeleri ve kendi mesleki alanlarında girişimci bir ruha sahip olmaları, bu ruh ve yeterliliklerle kendi iş alanlarını yaratmaları ve girişimci olmaları ülke ekonomisi açısından oldukça kritik ve büyük önem taşımaktadır. Girişimciliğin ” piyasa koşullarına ne derecede uygun olduğunu belirlemeye çalışılacaktır. Seminerin, amacı girişimcilik dersi alarak kendi alanlarında ve piyasadaki uygulayıcılara, “girişimciliğin ” verimliliğinin arttırılması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda mevcut uygulamalara ışık tutması ve kendilerini tanımaları beklenmektedir. -Dünyada ve Türkiye de yükselen trend girişimcilik tarihi -Girişimciliğim İklimi -Tekno Girişim - Girişimciliğin bilinçsel süreci"

25.04.2015 - İMAJ YÖNETİMİ VE ZARAFET - YASEMİN TECİMER

18.04.2015 - İŞ HAYATI ANALİZİ VE OLUMLAMALARLA ÇÖZÜMLER - OYTUN ÇÖLOK

11.04.2015 - TÜRKİYE EKONOMİSİ - DR. ATİLLA AYDIN

04.04.2015 - İNOVASYON (YENİLİKÇİLİK) - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

28.03.2015 - FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS - DOÇ.DR.FAİK ÇELİK

Temel finans bilgisini teorik ve uygulamaya yönelik olarak, pratik sonuçlarını da içeren bir bütünlükte, alt yapısı kuvvetlendirmek isteyen veya mevcut bilgilerini yenilemek isteyenlere yönelik hazırlanmış bir programdır. Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim , Bugünü ve Beklentiler),Büyüme,İstihdam, Yatırım, Üretim, Milli Gelir, Fiyat Endeksleri(TEFE, TÜFE), Finansal Kesimler ve Birbirleri ile Olan İlişkiler, Piyasalar arası etkileşim (Faiz,Kur, Parite beklenti analizi), Reel Kesim, Ekonomide Arz Talep İlişkisi (Kamu – Özel , Yatırım, Tüketim , Harcamalar), Dış Ticaret Dengesi, Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi , Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranları, Mali Kesim, Para Talebi, Para Arzı, Likidite Tuzağı ve Faiz Oluşumu, Para Piyasaları ve Araçları, Faiz, Araçları ve Faiz Politikaları, Mali Kesim Kurumları (Merkez Bankası – Hazine), Hazine İşlevleri, Faaliyetleri , Piyasalara Etkileri , Temel Finans Bilgisi ve Temel Finansal Analiz, Muhasebe ve Finansman Genel Bilgiler, Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri, Temel Finansal Tablolar ,Bilanço nedir?, Gelir Tablosu nedir, Nakit Akım Tablosu, Mali Analiz ,  Rasyo Yöntemi ile Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi, Mali Analiz, Mali Analizin Amaçları ve Yatırımcı, Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi, Fon Akım Tabloları, Nakit Akım Tabloları

21.03.2015 - HAZİNE YÖNETİMİ - DR. ATİLLA AYDIN

14.03.2015 - BAŞARILI İŞ HAYATI İÇİN BEDEN DİLİ KULLANIMI - OYTUN ÇÖLOK

İş hayatınızı kolay kılmak için beden dilinizi kullanmayı öğrenmek.İş hayatınızdan memnun musunuz?,Kendinizi başarılı görüyor musunuz? ,İş yaşamınızda mutlu ve huzurlu musunuz?,İstediğiniz işi mi yapıyorsunuz?,İnsanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakıyor musunuz?, Kendinizi iyi ifade edebiliyor musunuz?Üstleriniz, takım arkadaşlarınız, astlarınız ve müşterileriniz ne demek ve ne yapmak istediğinizi anlıyor mu ?,Yukarıdaki sorulara cevabınız evet ise ne mutlu size?, Ama !!!!, Stresteyseniz ,Her sabah işe gitmek sizin için bir zulüm ise, Mutlu değilseniz, Anlaşılmadığınızı düşünüyorsanız,Artık bunaldıysanız , Şirket içinde çatışmalar yaşıyorsanız, Ve bu olumsuzları düzeltmek istiyorsanız kullanabileceğiniz çok güçlü bir silahınız var, BEDEN DİLİNİZ …..,Gelin Beden Dilinizi kullanarak iş hayatınızdaki olumsuzları nasıl düzeltebileceğinizi birlikte görelim….

07.03.2015 - ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

28.02.2015 - İŞ VE KİŞİSEL HAYATTA STRATEJİK YÖNETİM - DOÇ.DR.FAİK ÇELİK

21.02.2015 - YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - DR. ATİLLA AYDIN

14.02.2015 - STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI -MODÜL 2 - OYTUN ÇÖLOK

07.02.2015 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - YRD.DR.ABDULLAH ÖZDEMİR

31.01.2015 - PROTOKOL VE NEZAKET KURALLARI - YASEMİN TECİMER

24.01.2015 - MERKEZ BANKASI BANKACILIĞI - DR. ATİLLA AYDIN

17.01.2015 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ - OYTUN ÇÖLOK

10.01.2015 - AVRUPA MÜKEMMELLİK KALİTE MODELİ - YRD. DOÇ. DR. MURAT AYAN

"Mükemmellik Kültürünün Hayatta ve Kurumlarda Yaygınlaştırılması Amaçlanmaktadır. Kurumlarda Kalite Mükemmellik Kültürü ve Sistemini; -Liderlik, - İnsan Kaynakları -Politika ve Stratejiler – Kaynaklar- Süreçler -Çalışan Memnuniyeti - Müşteri Memnuniyeti - Toplumsal Memnuniyet ve Sonuçlar - Temel Performans (İş) Sonuçları konu başlıklarında yönetimin sağlanması."

27.12.2014 - MALİ TABLOLAR ANALİZİ İÇİN GENEL MUHASEBE - DR. ATİLLA AYDIN

20.12.2014 - YENİ İŞLETME YÖNETİMİNDE PLANLAMA VE ORGANİZASYONEL TASARIM - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

13.12.2014 - RENKLERİN GÜCÜ - OYTUN ÇÖLOK

"Renkler… Hayatımızda, farkında olsak da, olmasak da, çok büyük yer tutan; eğer fark edersek bize birçok şeyi anlatan renkler…Kılık kıyafetimizden, yaşam alanlarımıza kadar her yerde iç içe olduğumuz, etkilendiğimiz, kullanarak etrafımızı etkilediğimiz görsel bir şölen…Bizi sakinleştiren, güvende hissettiren, kızdıran, geren, bize hitap eden, etmeyen; karanlık, aydınlık, mat, parlak, göz alıcı, sönük ve daha birçok sıfat ile tanımlayabileceğimiz ışık yansımaları…Üzerine binlerce anlam yüklenmiş; dikkat çekmiş, dikkat dağıtmış, toplulukları bir araya getirmiş ya da dağıtmış renkler…Kimi zaman gizli bir anlam içeren anahtarlar… Tıpkı şanlı bayrağımızda kırmızının toprak uğruna dökülen kanları temsil etmesi gibi…Uzun lafın kısası hayatımızın her yerinde, her an iç içe olduğumuz; bize olan etkilerini yadsıyamayacağımız, çok büyük bir güce sahip olan renkler bu seminerin konusu. O zaman haydi gelin birlikte bakalım renklerin hayatlarımızın üzerindeki gücüne…Eğer siz de hayatınızın kontrolünü elinize almayı istiyorsanız, bilinçli yaşamayı seçtiyseniz, renklerin gücünü kullanarak hayatınızı daha kolay bir hale getirebilirsiniz."

06.12.2014 - FUTBOL EKONOMİSİ - UĞUR MELEKE

29.11.2014 - RİSK ANALİZLERİ - YRD.DR.ABDULLAH ÖZDEMİR

22.11.2014 - DÖVİZ KURLARI VE DÖVİZ POZİSYON YÖNETİMİ - DR. ATİLLA AYDIN

Katılımcıların, kurlara ve döviz piyasalarına ilişkin karşılaştığı verileri, piyasa göstergelerini, istatistikleri ve makaleleri analiz edip yorumlayabilmesini ve kendi bakış açısını oluşturmasını sağlamak. Temel Kavramlar – Döviz, Efektif, Döviz Kuru, Peşin döviz (spot) işlemleri ,Vadeli döviz işlemleri ,Döviz Piyasasının Özellikleri, Döviz Piyasalarının İşlemcileri, Devaluasyon, Revalüasyon, Döviz Kuruna Etki Eden Faktörler, Döviz Kuru Sistemleri, Uluslararası Para Sistemleri, Döviz kurları kotasyonu ,Faiz Kotasyonu, Konvertibilite ve Rezerv Para, Satınalma Gücü Paritesi Nedir? Reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Nedir?, Döviz (Yabancı Para) Pozisyonu, FX Dealing -Döviz Alım-Satımında günler vadeler,Global Döviz Piyasaları, İşlem Hacimleri,Döviz Piyasası İstatistikleri

15.11.2014 - RUH VE BEDEN SAĞLIĞI İÇİN MEDİTASYON - OYTUN ÇÖLOK

08.11.2014 - İÇ TETİKÇİ EĞİTİMİ - YRD.DR.ABDULLAH ÖZDEMİR

01.11.2014 - MALİ ANALİZ & MALİ TABLOLAR - DR. ATİLLA AYDIN

25.10.2014 - PAZARLAMANIN DEĞİŞEN YÜZÜ - MURAT SÖNMEZ

18.10.2014 - MOTİVASYON VE ZİHNİ YENİDEN PROGRAMLAMA - OYTUN ÇÖLOK

27.09.2014 - YATIRIM ARAÇLARI - DR. ATİLLA AYDIN

20.09.2014 - ROLE PLAY İLE MÜLAKAT TEKNİKLERİ - OYTUN ÇÖLOK

13.09.2014 - OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ - YRD.DR.ABDULLAH ÖZDEMİR

06.09.2014 - KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE VATANDAŞLIK - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

30.08.2014 - BAŞARI İÇİN STRESSİZ İŞ HAYATI” - OYTUN ÇÖLOK

23.08.2014 - FİNANSAL İSTİHBARAT - DR. ATİLLA AYDIN

"Finansal İstihbarat; müşterilerinizin veya müşteri olabilecek firmaların hukuki, mali ve ahlaki durumlarını, iş yeterliliği ve girişimciliğini, sektörün ve ekonominin genel durumu çerçevesinde, değişik ve inanılır kaynaklardan saptayabilmek ve izleyebilmektir.Banka veya Satıcı Kredisi (vadeli satışlar), belirli miktarda bir satın alma gücü veya kefaletin belirli bir zamanda iade edilmek şartıyla, belirli menfaatler karşılığında itimat edilen şahıs lehine verilmesidir. Kredi işlemi ise, borçlunun aldığı parayı vadesinde ödeme sözüne dayanmaktadır. Zaman unsurunun bulunduğu her işlemde olduğu gibi kredilerde de risk mevcuttur. İstihbaratın amacı; işletmelerin genel durumları hakkında bilgi ve görüş sahibi olmak, kredi hazırlığını belirli usul ve esaslara dayanan bir disiplin altına almak, işletmenin ödeme gücünü tespit etmek sureti ile kredi riskinin azaltılmasını sağlamaktır. Bankaların kredi risklerini azaltmaları ancak istihbarat yapmaları ile mümkün olabilmektedir. Kredinin nerede kullanılacağı ve nasıl geri ödeneceğini kredi açan bankanın önceden bilmesi gerekmektedir.Müşterinin kredi talebi olduğunda, müşteri ile ilk kez çalışılıyorsa müşteri hakkında bilgi toplanmaktadır. Müşterinin iş konusu, ortakları, sermaye yapısı, yönetimde etkin olan ortak, yönetim kadrosu, başka bankalarla ilişkileri, mevcut kredi limit ve riskleri, geciken ödemeleri vb. konularda edinilen bilgiler ve ön istihbarat denilen bu süreç, firmanın bankanın kredilendirme ön koşullarına uyup uymadığının tespiti için yapılmaktadır.Müşteriyi iyi tanımak, isabetli, süratli karar ve tedbir almaya yaramaktadır. İyi tanınmayan bir müşterinin talepleri isabetli ve emniyetli cevaplandırılamamakta, dolayısıyla alınacak kararlarda yanılma payı yüksek olmaktadır. Müşterilerin kredi talepleri değerlendirilirken isabetli bir karara varılabilmesi, istihbarat yapılmasını gerekli kılmaktadır.MÜŞTERİLERİNİZİ DAHA DOĞRU KANALLARDAN ARAŞTIRIP, İYİ TANIYOR OLACAKSINIZ"

16.08.2014 - İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ - YRD.DR.ABDULLAH ÖZDEMİR

09.08.2014 - STRATEJİK YÖNETİM - YRD. DOÇ. DR. MURAT AYAN

19.07.2014 - ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE LİDERLİK - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

21.06.2014 - KALKINMA SÜRECİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

"Seminer ekonomik rollerinin yanı sıra, sosyal ve politik roller üstlenmeye başlayan özel işletmelerin toplumdaki tüm paydaşlarına karşı olan ekonomik, yasal, etik ve insani yükümlülükleri hakkında bilgiler vererek, öğrencilere kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal vatandaşlık konularında genel bir görüş kazandırmak  amacındadır.Bu seminer işletmelerin modern toplumlarda  değişen rollerini açıklamaya çalışmak işin tasarlanmıştır.  Seminerde yönetsel etik ve kurumsal yönetişim alanlarında konuyla ilgili bazı temalara yer verilecek, kurumsal vatandaşlığın neden iş etiğinin kritik bir bileşeni haline geldiği, içsel ve dışsal unsurlarının neler olduğu, karşılıklı birbirini etkileyen vatandaşlık ve etik karar verme yaklaşımları aktarılacaktır. Seminerin sonunda katılımcılar ;Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusundaki eğilimleri açıklayabilir ,Sürdürülebilir bir dünyanın şekillenmesinde üretici ve tüketicilerin rolünü kavrayabilir, İşletmelerin proaktif kurumsal vatandaşlık taahhütlerini tanımlayarak, eleştirebilir, analiz yapabilir, karşılıklı birbirini etkileyen vatandaşlığı artıracak iletişim, teknik ve yöntemlerini tanımlayabilir"

14.06.2014 - RUH VE BEDEN SAĞLIĞI İÇİN MEDİTASYON - OYTUN ÇÖLOK

07.06.2014 - ETKİN NESİLLERE YETKİN GELECEK - YRD. DOÇ. DR. MURAT AYAN

31.05.2014 - ALTERNATİF FİNANSAL ARAÇ OLARAK  LEASİNG & FAKTORİNG” - DR. ATİLLA AYDIN

24.05.2014 - ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ- ISO 14001 BİLİNÇLENDİRME - YRD.DR.ABDULLAH ÖZDEMİR

17.05.2014 - İŞLETMELERDE KONTROL VE KONTROL AŞAMALARI - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

10.05.2014 - YENİ MEDYA VE İŞ DÜNYASINA SAĞLADIĞI FIRSATLAR - MURAT SÖNMEZ

03.05.2014 - KOORDİNASYON - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

26.04.2014 - MOTİVASYON KURAMLARI VE İŞ HAYATINDA YENİ UYGULAMALAR - YRD. DOÇ. DR. MURAT AYAN

19.04.2014 - YÖNELTME VE LİDERLİK - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

12.04.2014 - YÖNETİM FONKSİYONLARI-PLANLAMA - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

05.04.2014 - FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS - YRD.DOÇ.DR.FAİK ÇELİK

Temel finans bilgisini teorik ve uygulamaya yönelik olarak, pratik sonuçlarını da içeren bir bütünlükte, alt yapısı kuvvetlendirmek isteyen veya mevcut bilgilerini yenilemek isteyenlere yönelik hazırlanmış bir programdır. Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim , Bugünü ve Beklentiler),Büyüme,İstihdam, Yatırım, Üretim, Milli Gelir, Fiyat Endeksleri(TEFE, TÜFE), Finansal Kesimler ve Birbirleri ile Olan İlişkiler, Piyasalar arası etkileşim (Faiz,Kur, Parite beklenti analizi), Reel Kesim, Ekonomide Arz Talep İlişkisi (Kamu – Özel , Yatırım, Tüketim , Harcamalar), Dış Ticaret Dengesi, Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi , Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranları, Mali Kesim, Para Talebi, Para Arzı, Likidite Tuzağı ve Faiz Oluşumu, Para Piyasaları ve Araçları, Faiz, Araçları ve Faiz Politikaları, Mali Kesim Kurumları (Merkez Bankası – Hazine), Hazine İşlevleri, Faaliyetleri , Piyasalara Etkileri , Temel Finans Bilgisi ve Temel Finansal Analiz, Muhasebe ve Finansman Genel Bilgiler, Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri, Temel Finansal Tablolar ,Bilanço nedir?, Gelir Tablosu nedir, Nakit Akım Tablosu, Mali Analiz ,  Rasyo Yöntemi ile Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi, Mali Analiz, Mali Analizin Amaçları ve Yatırımcı, Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi, Fon Akım Tabloları, Nakit Akım Tabloları

29.03.2014 - ZAMAN YÖNETİMİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

22.03.2014 - ORGANİZASYON VE ORGANİZASYON SÜREÇLERİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

15.03.2014 - PERSONEL GÜÇLENDİRME - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

08.03.2014 - İNOVASYON (YENİLİKÇİLİK) - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

01.03.2014 - BİLGİ YÖNETİMİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

22.02.2014 - İNOVASYON (YENİLİKÇİLİK) - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

15.02.2014 - ZAMAN YÖNETİMİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

08.02.2014 - ÖRGÜTSEL KÜLTÜR VE LİDERLİK ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

01.02.2014 - GLOBALLEŞME VE E-DÖNÜŞÜM - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

25.01.2014 - ETKİLİ LİDERLERİN,EFEKTİF YÖNETİCİLERİN ZİHİN HARİTASI - SELİM GEÇİT

28.12.2013 - KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İŞ HAYATI BAŞARISINA ETKİSİ - DR.HALİL İBRAHİM ERDEN

21.12.2013 - GLOBALLEŞME VE E-DÖNÜŞÜM - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

14.12.2013 - KREDİ YÖNETİMİ - DOÇ.DR.FAİK ÇELİK

07.12.2013 - İŞLETMELERDE ETİK - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

30.11.2013 - DENGELİ BAŞARI GÖSTERGESİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

23.11.2013 - HİZMET KALİTE ANLAYIŞI - YRD. DOÇ. DR. MURAT AYAN

16.11.2013 - ÖĞRENEN ORGANİZASYON - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

09.11.2013 - ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE İNSAN KAYNAKLARI - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

02.11.2013 - KÜLTÜREL İLETİŞİM - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

26.10.2013 - MOTİVASYON TEKNİKLERİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

12.10.2013 - MOTİVASYON TEKNİKLERİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

05.10.2013 - LİDERLİK,LİDER VE YÖNETİCİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

28.09.2013 - KARAR VERME TEKNİKLERİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

21.09.2013 - KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE VATANDAŞLIK KARŞILAŞTIRILMASI - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

"Seminer ekonomik rollerinin yanı sıra, sosyal ve politik roller üstlenmeye başlayan özel işletmelerin toplumdaki tüm paydaşlarına karşı olan ekonomik, yasal, etik ve insani yükümlülükleri hakkında bilgiler vererek, öğrencilere kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal vatandaşlık konularında genel bir görüş kazandırmak  amacındadır.Bu seminer işletmelerin modern toplumlarda  değişen rollerini açıklamaya çalışmak işin tasarlanmıştır.  Seminerde yönetsel etik ve kurumsal yönetişim alanlarında konuyla ilgili bazı temalara yer verilecek, kurumsal vatandaşlığın neden iş etiğinin kritik bir bileşeni haline geldiği, içsel ve dışsal unsurlarının neler olduğu, karşılıklı birbirini etkileyen vatandaşlık ve etik karar verme yaklaşımları aktarılacaktır. Seminerin sonunda katılımcılar ;Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusundaki eğilimleri açıklayabilir ,Sürdürülebilir bir dünyanın şekillenmesinde üretici ve tüketicilerin rolünü kavrayabilir, İşletmelerin proaktif kurumsal vatandaşlık taahhütlerini tanımlayarak, eleştirebilir, analiz yapabilir, karşılıklı birbirini etkileyen vatandaşlığı artıracak iletişim, teknik ve yöntemlerini tanımlayabilir"

07.09.2013 - DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE SÜREÇ YENİLEME - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

27.07.2013 - BİLİMSEL YAKLAŞIM VE ÖZELLİKLERİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

20.07.2013 - YÖNETİM VE ORGANİZASYONDA YENİ TEKNİKLERİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

29.06.2013 - ÖĞRENEN ORGANİZASYON - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

22.06.2013 - ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE İNSAN KAYNAKLARI - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

15.06.2013 - GLOBAL DÜNYADA İŞLETME - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

01.06.2013 - ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİKTE İNSAN KAYNAKLARI - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

24.05.2013 - İŞ HAYATINDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

18.05.2013 - SANAL ORGANİZASYON - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

11.05.2013 - DENGELİ BAŞARI GÖSTERGESİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

04.05.2013 - KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KURUMSAL VATANDAŞLIK - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

27.04.2013 - ARAŞTIRMA YÖNTEM BİLİMLERİ - YRD. DOÇ. DR. MURAT AYAN

20.04.2013 - KARAR VERME TEKNİKLERİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

13.04.2013 - ÖĞRENEN ORGANİZASYON - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

06.04.2013 - LİDER,LİDER VE YÖNETİCİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

30.03.2013 - İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMİN ÖNEMİ - YRD. DOÇ. DR. MURAT AYAN

23.03.2013 - LİDER,LİDER VE YÖNETİCİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

16.03.2013 - YÖNETİM VE ORGANİZASYONDA YENİ TEKNİKLERİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

23.02.2013 - KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

"Seminer ekonomik rollerinin yanı sıra, sosyal ve politik roller üstlenmeye başlayan özel işletmelerin toplumdaki tüm paydaşlarına karşı olan ekonomik, yasal, etik ve insani yükümlülükleri hakkında bilgiler vererek, öğrencilere kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal vatandaşlık konularında genel bir görüş kazandırmak  amacındadır.Bu seminer işletmelerin modern toplumlarda  değişen rollerini açıklamaya çalışmak işin tasarlanmıştır.  Seminerde yönetsel etik ve kurumsal yönetişim alanlarında konuyla ilgili bazı temalara yer verilecek, kurumsal vatandaşlığın neden iş etiğinin kritik bir bileşeni haline geldiği, içsel ve dışsal unsurlarının neler olduğu, karşılıklı birbirini etkileyen vatandaşlık ve etik karar verme yaklaşımları aktarılacaktır. Seminerin sonunda katılımcılar ;Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusundaki eğilimleri açıklayabilir ,Sürdürülebilir bir dünyanın şekillenmesinde üretici ve tüketicilerin rolünü kavrayabilir, İşletmelerin proaktif kurumsal vatandaşlık taahhütlerini tanımlayarak, eleştirebilir, analiz yapabilir, karşılıklı birbirini etkileyen vatandaşlığı artıracak iletişim, teknik ve yöntemlerini tanımlayabilir"

16.02.2013 - YARATICILIK&İNOVASYON - SELİM GEÇİT

02.02.2013 - DENGELİ BAŞARI GÖSTERGESİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

26.01.2013 - DENGELİ BAŞARI GÖSTERGESİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

19.01.2013 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - DR.HALİL İBRAHİM ERDEN

12.01.2013 - KARAR VERME TEKNİKLERİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

05.01.2013 - KARAR VERME TEKNİKLERİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

22.12.2012 - KRİZ YÖNETİMİ VE SON YILLARDA DÜNYADA MEYDANA GELEN KRİZLERİN ŞİRKETLERE ETKİLERİ - DOÇ.DR.FAİK ÇELİK

18.11.2012 - STRATEJİK DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ VE ÇALIŞMA YAŞAMINDA BAŞARIYA ETKİSİ - YRD.DOÇ.DR.OSMAN DEMİR

30.09.2012 - LİDERLİK-BAŞARILI ŞİRKET YÖNETİMİNDE LİDERLİĞİN ÖNEMİ - YRD. DOÇ. DR. MURAT AYAN

15.09.2012 - İŞ HAYATINDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

23.06.2012 - FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS - DOÇ.DR.FAİK ÇELİK

Temel finans bilgisini teorik ve uygulamaya yönelik olarak, pratik sonuçlarını da içeren bir bütünlükte, alt yapısı kuvvetlendirmek isteyen veya mevcut bilgilerini yenilemek isteyenlere yönelik hazırlanmış bir programdır. Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim , Bugünü ve Beklentiler),Büyüme,İstihdam, Yatırım, Üretim, Milli Gelir, Fiyat Endeksleri(TEFE, TÜFE), Finansal Kesimler ve Birbirleri ile Olan İlişkiler, Piyasalar arası etkileşim (Faiz,Kur, Parite beklenti analizi), Reel Kesim, Ekonomide Arz Talep İlişkisi (Kamu – Özel , Yatırım, Tüketim , Harcamalar), Dış Ticaret Dengesi, Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi , Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranları, Mali Kesim, Para Talebi, Para Arzı, Likidite Tuzağı ve Faiz Oluşumu, Para Piyasaları ve Araçları, Faiz, Araçları ve Faiz Politikaları, Mali Kesim Kurumları (Merkez Bankası – Hazine), Hazine İşlevleri, Faaliyetleri , Piyasalara Etkileri , Temel Finans Bilgisi ve Temel Finansal Analiz, Muhasebe ve Finansman Genel Bilgiler, Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri, Temel Finansal Tablolar ,Bilanço nedir?, Gelir Tablosu nedir, Nakit Akım Tablosu, Mali Analiz ,  Rasyo Yöntemi ile Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi, Mali Analiz, Mali Analizin Amaçları ve Yatırımcı, Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi, Fon Akım Tabloları, Nakit Akım Tabloları

19.05.2012 - REKLAMCILIK YÖNETİMİ - DR.YELİZ SOYDAN ŞENGÜN

21.04.2012 - ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİKTE KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

31.03.2012 - ARAŞTIRMA YÖNTEM BİLİMLERİ - YRD. DOÇ. DR. MURAT AYAN

25.02.2012 - İLETİŞİMDE YÜKSELEN TREND:DİGİTAL DÜNYA - SEMRA BAYSAN

21.01.2012 - İŞ HAYATINDA İKNA TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI - YRD.DOÇ.DR.OSMAN DEMİR

23.12.2011 - BAŞARININ ÖNÜNDEKİ ZİHİNSEL ENGELLERİ KALDIRMAK VE KUANTUM DÜŞÜNCE TEKNİĞİ - DR.HALİL İBRAHİM ERDEN

26.11.2011 - İŞLETMELERİN KURUMSAL VATANDAŞLIĞI - DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

22.10.2011 - MARKA VE KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ - DR.YELİZ SOYDAN ŞENGÜN

17.09.2011 - İŞ HAYATINDA ETKİN NESİLLERLE YETKİN GELECEK - DR.MURAT AYAN

23.07.2011 - MOTİVASYON TEKNİKLERİ - YRD.DOÇ.DR.OSMAN DEMİR

18.06.2011 - DENGELİ BAŞARI GÖSTERGESİ - YRD.DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

21.05.2011 - ARAŞTIRMA YÖNTEM BİLİMLERİ - DR.MURAT AYAN

16.04.2011 - FİNASÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS - YRD.DOÇ.DR.FAİK ÇELİK

Temel finans bilgisini teorik ve uygulamaya yönelik olarak, pratik sonuçlarını da içeren bir bütünlükte, alt yapısı kuvvetlendirmek isteyen veya mevcut bilgilerini yenilemek isteyenlere yönelik hazırlanmış bir programdır. Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim , Bugünü ve Beklentiler),Büyüme,İstihdam, Yatırım, Üretim, Milli Gelir, Fiyat Endeksleri(TEFE, TÜFE), Finansal Kesimler ve Birbirleri ile Olan İlişkiler, Piyasalar arası etkileşim (Faiz,Kur, Parite beklenti analizi), Reel Kesim, Ekonomide Arz Talep İlişkisi (Kamu – Özel , Yatırım, Tüketim , Harcamalar), Dış Ticaret Dengesi, Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi , Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranları, Mali Kesim, Para Talebi, Para Arzı, Likidite Tuzağı ve Faiz Oluşumu, Para Piyasaları ve Araçları, Faiz, Araçları ve Faiz Politikaları, Mali Kesim Kurumları (Merkez Bankası – Hazine), Hazine İşlevleri, Faaliyetleri , Piyasalara Etkileri , Temel Finans Bilgisi ve Temel Finansal Analiz, Muhasebe ve Finansman Genel Bilgiler, Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri, Temel Finansal Tablolar ,Bilanço nedir?, Gelir Tablosu nedir, Nakit Akım Tablosu, Mali Analiz ,  Rasyo Yöntemi ile Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi, Mali Analiz, Mali Analizin Amaçları ve Yatırımcı, Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi, Fon Akım Tabloları, Nakit Akım Tabloları

26.03.2011 - İŞ HUKUKU - YRD.DOÇ.DR.MELTEM GÜNGÖR DELEN

19.02.2011 - KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YENİ İŞLETMECİLİK UYGULAMALARI - YRD.DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

22.01.2011 - STRATEJİK DÜŞÜNME - YRD.DOÇ.DR.OSMAN DEMİR

18.12.2010 - YÖNETİM VE ORGANİZASYONDA YENİ TEKNİKLERİ - YRD.DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

27.11.2010 - KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK - SEMRA BAYSAN

"Seminer ekonomik rollerinin yanı sıra, sosyal ve politik roller üstlenmeye başlayan özel işletmelerin toplumdaki tüm paydaşlarına karşı olan ekonomik, yasal, etik ve insani yükümlülükleri hakkında bilgiler vererek, öğrencilere kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal vatandaşlık konularında genel bir görüş kazandırmak  amacındadır.Bu seminer işletmelerin modern toplumlarda  değişen rollerini açıklamaya çalışmak işin tasarlanmıştır.  Seminerde yönetsel etik ve kurumsal yönetişim alanlarında konuyla ilgili bazı temalara yer verilecek, kurumsal vatandaşlığın neden iş etiğinin kritik bir bileşeni haline geldiği, içsel ve dışsal unsurlarının neler olduğu, karşılıklı birbirini etkileyen vatandaşlık ve etik karar verme yaklaşımları aktarılacaktır. Seminerin sonunda katılımcılar ;Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusundaki eğilimleri açıklayabilir ,Sürdürülebilir bir dünyanın şekillenmesinde üretici ve tüketicilerin rolünü kavrayabilir, İşletmelerin proaktif kurumsal vatandaşlık taahhütlerini tanımlayarak, eleştirebilir, analiz yapabilir, karşılıklı birbirini etkileyen vatandaşlığı artıracak iletişim, teknik ve yöntemlerini tanımlayabilir"

23.10.2010 - STRATEJİK PLANLAMA - DR.MURAT AYAN

25.09.2010 - MULAKAT TEK.VE PERS.SECME VE YERLEŞTİRME - DR.HALİL İBRAHİM ERDEN

24.07.2010 - YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR - YRD.DOÇ.DR.SEVGİ KALKAN

26.06.2010 - ARAŞTIRMA YÖNTEM BİLİMLERİ - DR.MURAT AYAN

22.05.2010 - REKLAMCILIK YÖNETİMİ - DR.YELİZ SOYDAN ŞENGÜN

24.04.2010 - FİNANSAL KRİZ - YRD.DOÇ.DR.FAİK ÇELİK

27.03.2010 - ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - YRD.DOÇ.DR.MELTEM GÜNGÖR DELEN

27.02.2010 - MOTİVASYON TEKNİKLERİ - YRD.DOÇ.DR.OSMAN DEMİR

30.01.2010 - YÖNETİCİLİKTE İLETİŞİM - DR.HALİL İBRAHİM ERDEN

Yazdır e-Posta